Centrale verwarming op gas Temse

Centrale verwarming op gas: plaatsen, onderhouden, herstellen en combineren met nieuwe energiebronnen in Temse

Voor gasinstallaties werken we heel vaak met gascondensatieketels van Bosch, voorheen gekend onder de naam Junkers, en dit om volgende redenen:

  • Hun condensatieketels zijn alom geprezen en we weten dat er zelden problemen mee zijn, tevens zijn ze zeer laag in verbruik
  • Bosch voert alle veiligheidsnormen hoog in het vaandel
  • De toestellen zijn daarnaast ontworpen in functie van een maximale efficiëntie. Deze gascondensatieketels halen een rendement van 110%
  • Het biedt ongeveer het meest complete gamma
  • Bosch is voortdurend en met succes op zoek naar innovaties

Ingeval van grotere projecten zoals appartementsblokken bijvoorbeeld genieten de condensatieketels van Weishaupt onze voorkeur omwille van:

  • het feit dat ze zijn uitgerust met het zogenaamde SCOT-systeem, hetgeen betekent dat het zich spontaan aanpast aan het type gas (bijvoorbeeld biogas) en dat op basis van feedback over de gegeven omstandigheden er voortdurend bijsturingen gebeuren, met het oog op een nog betere optimalisatie dus
  • Weishaupt voldoet uiteraard evenzeer aan alle andere criteria: de condensatieketels zijn hoogst betrouwbaar en kennen een meer dan gemiddelde levensduur

Tenslotte verdelen en plaatsen we de gaswandketels van ACV die budgetvriendelijkheid weten te combineren met een hoog rendement en die tevens een aantal combi-modellen met ingebouwde boiler aanbieden. Deze combi-modellen voorzien dus ook in je sanitair warm water, voorzien van een buffervat.