Centrale verwarming op stookolie Waasmunster

Centrale verwarming op stookolie: onderhoud ketel en alle herstellingen in Waasmunster

Uiteraard blijft mazout een uitstekend alternatief wanneer er geen aardgas voorhanden is.
Een moderne stookoliecondensatieketel haalt eveneens een hoog rendement (tot 98%) met een kostenefficiënt verbruik.

Werner Maes kan voor u nog steeds een keuring, onderhoud of herstel uitvoeren op zowel de mazoutketel (jaarlijks) als de mazouttank. We hebben ervaring met ketels van de merken Buderus, Bosch, Weishaupt…

Regelmatige keuring bestaande tanks in Waasmunster

De groene dop keuring van stookolietanks gaat over de volgende punten:

 • Visuele inspectie en check op gehalte water en/ of slib
 • Controle op de goede werking van het overvulsysteem
 • Test door middel van compressor op de tankdichtheid
 • Een meting naar de PH waarden

Een goede timing om uw mazouttank te laten herkeuren is net nadat hij door uw mazoutleverancier is hervuld.
De regelgeving inzake mazouttanks en controle daarop houdt volgende aspecten in:

 • Alle tanks moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiliging
 • Een groene dop is noodzakelijk voor uw leverancier
 • De frequentie van de keuringen is afhankelijk van een aantal factoren en varieert tussen de 3 en de 5 jaar
 • Attest en groene dop kunnen enkel door een erkende technicus worden afgeleverd.

Wettelijke buitengebruikstelling stookolietanks

Reservoirs die niet langer conform (ingeval van rode of oranje dop) of niet meer in gebruik zijn, moeten worden verwijderd of geneutraliseerd. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse stookolietanks. Enkel tanks die om technische redenen niet kunnen worden verwijderd, mogen worden opgeschuimd.
Onze dienstverlening voor het liquideren van oude tanks gebeurt volgens de heersende regelgeving:

 • Openen van het mangat
 • Ledigen en ontgassen van de tank
 • Meenemen van het residu en spoelwater en dit vervolgens afleveren aan een erkend verwerkingsbedrijf
 • Opschuimen van de tank met polyurethaanschuim
 • Desgevallend uitgraven en verwijderen van de mazouttank
 • Afleveren van wettelijk attest van buitengebruikstelling bij opvullen of verschrotingsattest bij verwijdering.