STOOKOLIETANKS

Wij zijn in het bezit van het mazoutexpertlabel!
Home  /  DIENSTEN  /  STOOKOLIETANKS

Wetgeving voor stookolietanks

 • Tanks moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiliging (meestal fluitje dat stopt wanneer de tank bijna vol is).
 • Ontoegankelijke metalen reservoirs moeten een eerste maal nagekeken worden na zes jaar, nadien controle om de drie jaar.
 • Ontoegankelijke polyester reservoirs hebben een controle binnen acht jaar nodig, nadien om de vier jaar.
 •  Toegankelijke reservoirs moeten binnen de tien jaar gecontroleerd worden, nadien om de vijf jaar.
 •  De controles moeten gebeuren door een erkend technicus, die een gelijkvormigheidsattest aflevert.
  Na controle plaatst hij een groene of rode dop op het reservoir.

Een tank met een groene dop mag bijgevuld worden door een stookolieleverancier, een tank met een rode dop niet.

Keuren & herkeuren van stookolietanks.

Ook het keuren of herkeuren van uw stookolietank behoort tot onze werkzaamheden. De wet voorziet dat bij particulieren ondergrondse tanks om de 3 jaar dienen herkeurd te worden, bovengrondse tanks om de 5 jaar. Uiteraard krijgt u bij deze keuring het nodige wettelijk attest.

Wat houdt een keuring zoal in?

 • Visuele keuring
 • Meting of en hoeveel water er in de tank staat m.b.v. speciale pasta
 • Visuele controle op water/slib
 • PH-test (moet >6 zijn)
 • Controle goede werking overvulsysteem
 • Dichtheidstest: tank wordt afgeprest d.m.v. compressor, deze test moet uitsluitsel geven over de dichtheid van de tank. Na goedkeuring van de tank wordt de tank voorzien van een groene vuldop. Er wordt eveneens een groene kenplaat voorzien van de datum van de uitgevoerde keuring, datum volgende keuring alsook de erkenningsnummer van de technieker.

Bij voorkeur uw tank laten herkeuren net na het hervullen door uw mazoutleverancier, het zal u voordeliger uitkomen.

Wettelijke buitengebruikstelling van stookolietanks.

Waarom?

Eén liter mazout kan meer dan 100.000 liter grondwater verontreinigen. En omdat veel ondergrondse mazouttanks al zo’n 25 à 30 jaar geleden geplaatst werden, is de bezorgdheid om lekke tanks terecht. De verplichting werd daarom ingevoerd om tanks regelmatig te laten controleren.

Wat zegt de VLAREM-wetgeving?

Indien een reservoir niet meer gebruikt wordt of niet conform is, moet het verwijderd worden.

Wij kunnen er probleemloos voor zorgen dat uw oude tank wordt geliquideerd volgens de VLAREM-wetgeing.

Wat houdt dit zoal in?

 • Ledigen van resterende mazout
 • Openen van het mangat
 • Reinigen van de tank
 • Meenemen en reglementair stockeren van het residu
 • Afleveren van residu aan gespecialiseerd verwerkingsbedrijf
 • Opvullen met inert materiaal of uitgraven van de stookolietank indien de wetgeving* zegt dat hij dient verwijdert te worden
 • Afleveren wettelijk attest

Vraag ons vrijblijvend een offerte.

*Volgens de VLAREM-reglementering mag de tank enkel blijven zitten:

 • indien de verwijdering ervan gevaar zou opleveren voor de stabiliteit van een gebouw
 • indien verwijdering om praktische redenen onmogelijk is, bv. wanneer de tank zich onder een gedeelte van de woning bevindt. Indien de tank blijft zitten, kunnen wij deze buiten dienst stellen door het opvullen met polyurethaanschuim.

Meer info? http://www.informazout.be

Leveren en plaatsen nieuwe stookolietank

Waarom?

 • Als uw oude stookolietank niet meer aan de wetgeving voldoet (zie hierboven)
 • Bij nieuwbouw met installatie op mazout

Is uw tank aan vervanging toe, vraag ons vrijblijvend een offerte.

Tegenwoordig is de duurzaamheid van de stookolietanks er enorm op vooruitgegaan. Zowel door de evolutie in het materiaal (dubbelwandig metaal of duurzaam PE (kunststof)) als door de introductie van de dubbelwandige tanks is de kans op lekkage bijna onbestaande.

Sinds kort is het kwaliteitslabel optitank in het leven geroepen

Wat houdt dit in?

Het optitank kwaliteitslabel wordt enkel toegekend aan mazoutreservoirs die gefabriceerd worden volgens strict opgelegde normen. Zo krijgt u de garantie op een lange levensduur en stockeert u veilig en milieubewust.

Optitank is een all-in-one oplossing

 • een totaalpakket: tank + accessoires
 • een dubbele bescherming (dubbele wand of inkuiping)
 • een elektronische overvulbeveiliging
 • een permanent lekdetectiesysteem
 • een vakkundige plaatsing en onderhoud

10 jaar garantie met Optitank

De fabrikant van het reservoir bezorgt u bij levering het Optitank-certificaat. Laat dit bij de plaatsing door uw MazoutExpert invullen en stuur het naar Informazout. Na deze registratie ontvangt u uw persoonlijke Optitank kenplaat. Zo geniet u van een minimum garantie van 10 jaar voor de tank en eventuele gevolgschade van de constructeur.

Bij sommige verzekeringen kunt u extra dekkingen tot 30 jaar krijgen. Klik hier voor de lijst of vraag ze aan op het nummer 078 152 150.

Niet elk reservoir is een Optitank

Het Optitank label is het resultaat van:

 • een genormeerde en gecontroleerde productie van de tank
 • een vakkundige plaatsing door een MazoutExpert, volgens de wettelijke normen
 • een validering van het productie- en plaatsingsattest door een onafhankelijk controle-organisme
 • een bevestiging om de 10 jaar door een MazoutExpert

Kies voor een MazoutExpert!

Uw Optitank kan alleen geplaatst en onderhouden worden door een MazoutExpert. Vraag daarom naar een MazoutExpert met specialisatie tanks. Hij werd speciaal opgeleid om een vakkundige plaatsing en aansluiting van de tank te verzorgen.

–> Wij zijn in het bezit van het mazoutexpertlabel!

Contacteer ons hier