Keuring van stookolie- en mazouttanks in Zele

We zijn erkend keurder van stookolie- of mazouttanks in Zele, en deelgemeenten en leveren u na positieve controle de zogenaamde groene dop én gelijkvormigheidsattest af.  Daarbij worden ook huidige en toekomstige controledatum op de tank genoteerd, alsmede ons erkenningsnummer. Niet gekeurde tanks dienen volgens de VLAREM-regelgeving buiten gebruik te worden gesteld. Ook deze service leveren we. Tenslotte kunnen we uw bestaande mazouttank vervangen door een nieuwe die geheel en al conform is.

 

Regelmatige keuring bestaande stookolietanks en mazouttanks in Zele

De groene dop keuring van stookolietanks gaat over de volgende punten:

  • Visuele inspectie en check op gehalte water en/of slib
  • Controle op de goede werking van het overvulsysteem
  • Test door middel van compressor op de tankdichtheid
  • Een meting naar de PH waarden.

 

Een goede timing om uw mazouttank te laten herkeuren is net nadat hij door uw mazoutleverancier is hervuld.

 

De regelgeving inzake mazouttanks en controle daarop houdt volgende aspecten in:

  • Alle tanks moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiliging
  • Een groene dop is noodzakelijk voor uw leverancier
  • De frequentie van de keuringen is afhankelijk van een aantal factoren en varieert tussen de 3 en de 5 jaar
  • Attest en groene dop kunnen enkel door een erkende technicus worden afgeleverd.
Contacteer ons nu voor meer info of een vrijblijvende offerte