Ventilatie Beveren

Ventilatie, woningventilatie volgens verschillende ventilatiesystemen: steeds verse en frisse lucht in huis in Beveren

Met ventileren wordt bedoeld de (vervuilde) en gebruikte binnenlucht te gaan verversen en vervangen door gezonde buitenlucht.
Dit wordt vaak verward met de term “verluchten”; wat eigenlijk neerkomt op de vensters en ramen gedurende een korte periode open te zetten. Dit is een aanvulling op ventileren.
Vervuilde binnenlucht kan op termijn leiden tot hoofdpijn en misselijkheid. Ook de vorming van geurhinder en schimmels wordt hierdoor in de hand gewerkt. Te vermijden dus.

Vraag deskundig advies bij uw erkend ventilatie installateur Werner Maes. Wij plaatsen zowel systemen B, C als D en werken enkel met kwaliteitsmerken zoals Duco, Ubbink, Renson en Vasco.

Bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovaties ben je verplicht om een ventilatiesysteem C of D te installeren. Hierbij moeten bepaalde debietwaarden naar aanvoer en afvoer gehaald worden, alsook moet de doorstroomventilatie voldoende zijn. Deze wordt bekomen door deurspleten te voorzien van minstens 1cm. Verse buitenlucht wordt in de droge ruimtes aangevoerd, verplaatst zich via deze spleten naar de natte ruimtes (badkamer, wasplaats, keuken, toilet…) om daar afgevoerd te worden.

Ook voor renovatieprojecten worden de ventilatie-eisen alsmaar strenger. Wie in aanmerking wil komen voor een renovatiepremie, moet de debietvereisten halen.

We leggen voor u nog even de verschillende systemen kort uit:

  • Systeem A: aanvoer via spleten, kieren en roosters. Afvoer via verticale afvoerkanalen
  • Systeem B: aanvoer verloopt mechanisch, afvoer verloopt via verticale afvoerkanalen. Dit systeem wordt zelden toegepast.
  • Systeem C: aanvoer via natuurlijke raam- en ventilatieroosters en afvoer via een ventilator (mechanisch). De aangevoerde lucht is hier dus niet gefilterd en moet verwarmd worden.
  • Systeem D of balansventilatie: volledig mechanisch, aanvoer en afvoer via een ventilatie-unit. Deze ventilator doet aan warmterecuperatie. Dit komt erop neer dat de warmte van de afgevoerde lucht hergebruikt wordt om de koude toevoerlucht te verwarmen. Zo reduceer je het energieverlies met 90%. Ook is hier de aangevoerde lucht gefilterd.

We leggen u graag de verschillende systemen in detail uit en bekijken samen welk systeem in uw situatie de beste keuze is. Bel ons vrijblijvend op het nummer 03/772 47 41 of contacteer ons via de contactpagina.